Łukasz Żurek

Łukasz Żurek (b. 1991) – Ph.D., assistant professor at the Faculty of Polish Studies at the University of Warsaw, junior documentalist at the Department of Contemporary Literature Documentation at The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, literary critic.

Łukasz Żurek (1991) – dr, asystent na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, młodszy dokumentalista w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej IBL PAN, krytyk literacki.