Agnieszka Waligóra

Agnieszka Waligóra (born 1995) – Ph.D. student at the Faculty of Polish and Classical Philology of the University of Adam Mickiewicz in Poznań. Her research interests mainly include contemporary Polish poetry and its theoretical, philosophical, and political contexts.

Agnieszka Waligóra (ur. 1995) – doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polskiej poezji najnowszej i jej kontekstów teoretycznych, filozoficznych i politycznych.