Agnieszka Waligóra

Agnieszka Waligóra – doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje nad projektem poświęconym autotematyzmowi w polskiej poezji najnowszej; jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół liryki współczesnej, teorii literatury i problemów przekładu literackiego. Publikowała m.in. w „Twórczości”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” czy „Porównaniach” oraz w monografiach zbiorowych.

Agnieszka Waligóra – PhD candidate at the Faculty of Polish and Classical Philology (Adam Mickiewicz University). Currently working on a project on mise en abyme in the Polish modern poetry. Her research interests include modern poetry, literary theory and issues surrounding literary translation. She has published articles in Twórczość, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria literacka, and Porównania, as well as in monographs.