Agnieszka Waligóra

Agnieszka Waligóra – b. 1995, M.A., graduate student at the Faculty of Polish and Classical Philology. In her research she focuses on the modern Polish poetry and its theoretical, philosophical and political contexts.

Agnieszka Waligóra (ur. 1995) – doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polskiej poezji najnowszej i jej kontekstów teoretycznych, filozoficznych i politycznych.