Gerard Ronge

Gerard Ronge – doktorant w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik projektu „Kategoria nowości w polskiej literaturze współczesnej. Oryginalność po postmodernizmie” realizowanego w ramach programu ministerialnego „Diamentowy Grant”. Interesuje się teorią i filozofią literatury.

Gerard Ronge is a Ph.D. student at the Institute of Polish Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań. He is currently working on his project entitled “The category of newness in Polish contemporary literature: Originality after postmodernism,” for which he received the prestigious “Diamond Grant” from the Polish Ministry of Science and Higher Education. He is interested in literary theory and the philosophy of literature.