Gerard Ronge

Gerard Ronge – Ph.D. candidate at the Institute of Polish Philology, Adam Mickiewicz University. Head of the project Kategoria nowości w polskiej literaturze współczesnej. Oryginalność po postmodernizmie [The category of novelty in contemporary Polish literature. Originality after postmodernism], financed by the program Diamentowy Grant. His research interests include the theory and philosophy of literature.

Gerard Ronge – doktorant w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik projektu „Kategoria nowości w polskiej literaturze współczesnej. Oryginalność po postmodernizmie” realizowanego w ramach programu ministerialnego „Diamentowy Grant”. Interesuje się teorią i filozofią literatury.