Gerard Ronge

A student of Polish literature in the Interdisciplinary Individual Humanities and Social Studies program. He is interested in broadly understood literary and cultural theory and their connections with philosophy. He is a regular collaborator with the literary-cultural magazine Pro Arte and a co-editor of the scholarly quarterly Forum Poetyki.

Student filologii polskiej w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych. Interesuje się szeroko rozumianą teorią literatury i kultury oraz ich związkami z filozofią. Stały współpracownik czasopisma kulturalno literackiego „Pro Arte” oraz sekretarz redakcji kwartalnika naukowego „Forum Poetyki”.