Znowu jest coś do opisania. Tak można by najprościej podsumować zmiany w sposobie myślenia o zadaniach mimetycznych lub reprezentacyjnych literatury. Najróżniej definiowana realność – spekulatywna, traumatyczna, doświadczeniowa, pamięciowa, emocjonalna itd. (...)


Ontologia nienowoczesności w poezji Piotra Szewca

Marta Tomczok


A b s t r a k t

Nawiązując do teorii Hansa Ulricha Gumbrechta, Brunona Latoura i Nurit Bird-David, autorka próbuje dowieść, że poezji Piotra Szewca towarzyszy koncepcja kwestionująca logikę współczesnego świata oparta na postępie technicznym i wyizolowanym, egocentrycznym podmiocie.

(...)
Tagi: ,

Cienie codzienności. Poetyka opisu w Lalce w świetle notatek o kompozycji Bolesława Prusa

Marcin Jauksz


A b s t r a k t

Artykuł określa znaczenie późnodziewiętnastowiecznych badań i refleksji psychologicznych dla konstruowania opisów w Lalce Bolesława Prusa.

(...)
Tagi: ,