Cezary Rosiński

Cezary Rosiński is a documentalist at the Institute of Literary Research at PAN in the Department of Current Bibliography. He is also a doctoral candidate in the Department of Polish and Classical Philology at the Adam Mickiewicz University in Poznan. He has published the book Ocalić starość. Literackie obrazy starości w polskiej literaturze najnowszej(Saving Old Age. Literary Depictions of Old Age in Recent Polish Literature). As a literary critic, he has worked with the journals “Nowe Książki” and “Odra.” His research interests include contemporary Polish prose and theories of space in literature.

Cezary Rosiński – dokumentalista w Instytucie Badań Literackich PAN w Pracowni Bibliografii Bieżącej, doktorant na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor książki Ocalić starość. Literackie obrazy starości w polskiej literaturze najnowszej. Jako krytyk literacki współpracuje z „Nowymi Książkami” i „Odrą”. Do jego zainteresowań badawczych należy najnowsza proza polska oraz zagadnienie przestrzeni w literaturze.