Cezary Rosiński

Doctoral candidate in the Department of 20th Century Literature, Literary Theory and the Art of Translation at the Institute of Polish and Classical Philology at Adam Mickiewicz University in Poznan. His scholarly interests include recent Polish prose and the question of old age and space in literature. His literary criticism has been published in the magazines Nowe Książki and Odra. His book Ocalić starość. Literackie obrazy starości w polskiej literaturze najnowszej (Saving Old Age. Literary Depictions of Old Age in Recent Polish Literature) was recently released.

Doktorant na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do jego zainteresowań badawczych należy najnowsza proza polska, zagadnienie starości i przestrzeni w literaturze. Jako krytyk literacki współpracuje z „Nowymi Książkami” i „Odrą”. Niedawno ukazała się jego książka „Ocalić starość. Literackie obrazy starości w polskiej literaturze najnowszej”.