Lucyna Marzec

Lucyna Marzec – assistant professor at AMU Faculty of Polish and Classical Philology, editor of “Czas Kultury”, member of the scientific board of AMU Inderdisciplinary Center for Gender Studies and Life Writing Working Group. Her research interests involve Life Writing, feminist criticism, and 20th-century literary life.

Lucyna Marzec – adiunktka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, redaktorka „Czasu Kultury”, członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badan´ Płci Kulturowej UAM oraz Life Writing Working Group. Publikuje artykuły z zakresu Life Writing, krytyki feministycznej i z˙ycia literackiego XX wieku.