Lucyna Marzec

Lucyna Marzec – adiunktka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM , redaktorka „Czasu Kultury”, członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej UAM. Publikuje artykuły z zakresu biografistyki, krytyki feministycznej i życia literackiego XX wieku; e-mail: lucyna.marzec@amu.edu.pl.

Lucyna Marzec – assistant professor at the Faculty of Polish and Classical Philology, editor of Czas Kultury, member of Rada Naukowa Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej UAM (AMU Scientific Council for the Center of Research into Gender). Her research interests include biographical writing, feminist criticism, and the literary life of the 20th century. Conctact: lucyna.marzec@amu.edu.pl.