Ewa Kraskowska

Literary scholar, professor at the Institute of Polish Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań, scholar of women’s writing and problems of literary translation. Kraskowska is head of the Department of Twentieth Century Literature, Literary Theory and the Art of Translation. She recently edited the collective volume Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX: procesy i gatunki, sytuacje i tematy (Polish Women’s Writing in the Twentieth Century: Processes and Genres, Situations and Topics; Poznań 2015).

Prof. zw. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, literaturoznawczyni, badaczka pisarstwa kobiet oraz problemów przekładu literackiego. Kierowniczka Zakładu Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu. Ostatnio pod jej redakcją ukazała się monografia zbiorowa Polskie pisarstwo kobiet w wielu XX: procesy i gatunki, sytuacje i tematy (Poznań 2015).