Marek Hendrykowski

Marek Hendrykowski – film and media scholar, semiotician, scholar of contemporary culture, professor at the Institute of Film, Media and Audiovisual Arts at Adam Mickiewicz University in Poznań, author of articles and books, including: Film jako źródło historyczne [Film as a historical source] (1999), Semiotyka twarzy [Semiotics of the face] (2017), Scenariusz filmowy – teoria i praktyka [Movie script – theory and practice] (2017), Drugie wejrzenie. Analizy i interpretacje [Second look. Analyses and interpretations] (2018), Ogród Europy. Eseje z semiotyki i antropologii kultury Starego Kontynentu [Garden of Europe. Essays on the Semiotics and Cultural Anthropology of the Old Continent] (2018), Polska szkoła filmowa [Polish Film School] (2018), Short. Małe formy filmowe [Short. Short films] (2019), Narracja w filmie i ruchomych obrazach [Narration in Film and Moving Pictures] (2019). Founder and senior editor of IMAGES. The International Journal of Film, Performing Arts and Audiovisual Culture.

Marek Hendrykowski – filmoznawca, medioznawca, semiotyk, badacz kultury współczesnej, profesor zwyczajny w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM w Poznaniu, autor artykułów i książek, między innymi: Film jako źródło historyczne (1999), Semiotyka twarzy (2017), Scenariusz filmowy – teoria i praktyka (2017), Drugie wejrzenie. Analizy i interpretacje (2018), Ogród Europy. Eseje z semiotyki i antropologii kultury Starego Kontynentu (2018), Polska szkoła filmowa (2018), Short. Małe formy filmowe (2019), Narracja w filmie i ruchomych obrazach (2019). Założyciel i redaktor senior czasopisma „IMAGES. The International Journal of Film, Performing Arts and Audiovisual Culture”.