Marek Hendrykowski

Marek Hendrykowski – humanities professor affiliated with the Faculty of Polish and Classical Philology, The McLuhan Communication Study Centre, Adam Mickiewicz University in Poznań.

Marek Hendrykowski – profesor nauk humanistycznych, afiliacja Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Ośrodek Badań nad Komunikowaniem im. McLuhana, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.