Marek Hendrykowski

Marek Hendrykowski – professor of humanities at McLuhan’s Center for Research in Communication, AMU Faculty of Polish and Classical Philology.

Marek Hendrykowski – profesor nauk humanistycznych, afiliacja: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Ośrodek Badań nad Komunikowaniem im. McLuhana, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.