Marek Hendrykowski

Marek Hendrykowski – film and media scholar, semiotician, contemporary culture scholar. Professor at the School of Film, Media and Audiovisual Arts at Adam Mickiewicz University in Poznań. Author of books and articles. His recent publications include: “Semiotyka twarzy” [Semiotics of face] (2017), “Scenariusz filmowy. Teoria i praktyka” (2017), [Screenplay. Theory and practice] “Drugie wejrzenie. Analizy i interpretacje” (2018) [A second look. Analyses and interpretations], “Ogród Europy. Eseje z semiotyki i antropologii kultury Starego Kontynentu” [The garden of Europe. Essays in semiotics and anthropology of the culture of the Old Continent] (2018), “Polska szkoła filmowa” [Polish film school] (2018), “Short. Małe formy filmowe” [Short. Short films] (2019), “Narracja w filmie i ruchomych obrazach” [Narration in film and moving pictures] (2019). Founder and senior editor of IMAGES. The International Journal of Film, Performing Arts and Audiovisual Culture. Member of the Association of Polish Filmmakers, ZAiKS Association of Authors, Polish Film Academy and European Film Academy (EFA). He works at AMU’s McLuhan Center for Communication.

Marek Hendrykowski – filmoznawca, medioznawca, semiotyk, badacz kultury współczesnej, profesor zwyczajny w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM w Poznaniu, autor artykułów i książek, ostatnio: Semiotyka twarzy (2017), Scenariusz filmowy. Teoria i praktyka (2017), Drugie wejrzenie. Analizy i interpretacje (2018), Ogród Europy. Eseje z semiotyki i antropologii kultury Starego Kontynentu (2018), Polska szkoła filmowa (2018), Short. Małe formy filmowe (2019), Narracja w filmie i ruchomych obrazach (2019). Założyciel i redaktor senior czasopisma „IMAGES. The International Journal of Film, Performing Arts and Audiovisual Culture”. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Polskiej Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej (EFA). Pracuje w Ośrodku Badań nad Komunikowaniem im. McLuhana, UAM w Poznaniu.