Tomasz Mizerkiewicz

Tomasz Mizerkiewicz – teoretyk literatury, historyk literatury, krytyk literacki; profesor zatrudniony na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Wydał między innymi monografie Niewspółczesność. Doświadczenie temporalne w polskiej literaturze najnowszej (2021), Po tamtej stronie tekstów. Literatura polska a nowoczesna kultura obecności (2013). Przygotowuje monografię Po konstruktywizmie, w której omówi nowe propozycje metodologii badań literackich zastępujące interpretacjonizm, narratywizm oraz konstruktywizm. Należy do międzynarodowego konsorcjum naukowego realizującego grant Horizon Europe Cartography of the Political Novel in Europe (2023–2027).

Tomasz Mizerkiewicz – literary critic, historian, and theoretician; Professor at the Faculty of Polish and Classical Studies, Adam Mickiewicz University in Poznań. He is the author of Niewspółczesność. Doświadczenie temporalne w polskiej literaturze najnowszej [Non-modernity. Temporal experience in contemporary Polish literature] (2021) and Po tamtej stronie tekstów. Literatura polska z nowoczesna kultura obecności [On the other side of texts. Polish literature and the modern culture of presence] (2013). He is currently working on a monograph entitled Po konstruktywizmie [After Constructivism], in which he discusses new literary methodologies which may replace interpretationism, narrativism, and constructivism. He is a member of an international academic consortium which works on the project Cartography of the Political Novel in Europe (2023–2027) funded by a EU Horizon Europe grant.

Forum Poetyki | zima/wiosna 2018

W dominujących wciąż typach analiz pisarstwo podróżnicze postrzegane bywa jako jedna z wielu tekstualizacji miejsc zwiedzanych przez autorki i autorów zapisów. Tekstualizacje te pozostają w retorycznych napięciach czy agonach z innymi tekstualizacjami, a ich sprawcy bywają nadal głównie dawnymi skryptorami Rolanda Barthesa. (...)

Forum of Poetics | winter/spring 2018

In analyses that continue to dominate the field today, travel writing is framed as one of many possible textualizations of the places visited by their authors. These textualizations are suspended in rhetorical tension or conflict with other forms of textual rendering, and the agents behind them tend to retain the status of Roland Barthes’ historical “scriptors.” The growing relevance of travel writing as a subject for philological reflection seems to stem, however, from several other cognitive impulses. (...)