Tomasz Mizerkiewicz

Tomasz Mizerkiewicz – literary critic, historian and theoretician of literature. Professor at the Faculty of Polish and Classical Studies, Adam Mickiewicz University in Poznań, the author of Po tamtej stronie tekstów. Literatura polska z nowoczesna kultura obecności [On the other side of texts. Polish literaturę with the modern culture of presence] (2013), Niewspółczesność. Doświadczenie temporalne w polskiej literaturze najnowszej [Non-modernity. Temporal experience in recent literature].

Tomasz Mizerkiewicz – krytyk literacki, historyk i teoretyk literatury; profesor zatrudniony na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu; autor monografii między innymi Po tamtej stronie tekstów. Literatura polska z nowoczesna kultura obecności (2013), Niewspółczesność. Doświadczenie temporalne w polskiej literaturze najnowszej (2021).

Forum Poetyki | zima/wiosna 2018

W dominujących wciąż typach analiz pisarstwo podróżnicze postrzegane bywa jako jedna z wielu tekstualizacji miejsc zwiedzanych przez autorki i autorów zapisów. Tekstualizacje te pozostają w retorycznych napięciach czy agonach z innymi tekstualizacjami, a ich sprawcy bywają nadal głównie dawnymi skryptorami Rolanda Barthesa. (...)

Forum of Poetics | winter/spring 2018

In analyses that continue to dominate the field today, travel writing is framed as one of many possible textualizations of the places visited by their authors. These textualizations are suspended in rhetorical tension or conflict with other forms of textual rendering, and the agents behind them tend to retain the status of Roland Barthes’ historical “scriptors.” The growing relevance of travel writing as a subject for philological reflection seems to stem, however, from several other cognitive impulses. (...)