Wiele zmian we współczesnej refleksji humanistycznej odbywa się pod znakiem powrotu do realności. Potrzeba nowego przebadania różnych miejsc stycznych języka z czymś pozajęzykowym powoduje, że rozmawiamy o nowych rozumieniach Lacanowskiego Realnego, filozofii realizmu spekulatywnego, a od niedawna też np. (...)


Realność pośrednika

Paweł Tomczok

a b s t r a k t

Wprowadzenie

W artykule zaproponowano nowe założenia dla badań narracji. Punktem wyjścia są kłopoty z interpretacją Ulicy Krokodyli Brunona Schulza. Dokładna lektura klasycznego tekstu polskiej literatury nowoczesnej pozwala na odkrycie problematycznego statusu opisywanego przez drohobyckiego pisarza świata.

(...)
Tagi: ,

Realpoetik w Polszcze

Wojciech Hamerski

a b s t r a k t

 

Paul Hamilton w książce Realpoetik. European Romanticism and Literary Politics przedstawił europejskich romantyków jako spadkobierców etosu republiki uczonych, pielęgnowanego na przekór ponurym realiom dekad, które nadeszły po upadku wielkiej rewolucji.

(...)
Tagi: ,