Drugi numer „Forum Poetyki” poświęcony interpoetyce formułuje liczne zagadnienia do niej należące jeszcze śmielej i bardziej wieloaspektowo niż numer pierwszy. Przede wszystkim uzupełnia problematykę szczególnej podwójności, jaką opisują studia interpoetologiczne. (...)


Sieci neuronowe typu GAN i GPT-2, słowa zużyte i kreatywność, czyli literacki second-hand

Inez Okulska

ORCID: 0000-0002-1452-9840
a b s t r a k t

„Wszyscy piszą, tylko nikt nie czyta”, „jak chcesz dobrze pisać, najpierw musisz poznać klasykę, zobaczyć, co stworzyli inni” – te lub podobne wypowiedzi towarzyszą entuzjastom pisarstwa od dawna.

(...)
Tagi: ,

Ponad inter-, w kręgu trans-. Nowelizacje gier wideo jako przykład narracji transmedialnych

Joanna Sikorska

ORCID: 0000-0002-1345-3979
a b s t r a k t

Wprowadzenie

 

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja nowelizacji gier wideo jako istotnego elementu współczesnych, transmedialnych praktyk narracyjnych. W pierwszej części tekstu przedstawiam charakterystykę nowelizacji z uwzględnieniem ich miejsca w dynamicznie zmieniającym się, konwergentnym krajobrazie medialnym oraz rozważam, jakie pełnią funkcje wobec swoich audiowizualnych (w przypadku nowelizacji filmowych) oraz interaktywnych (w przypadku nowelizacji gier wideo) pierwowzorów.

(...)
Tagi: ,