Łukasz Żurek

Łukasz Żurek (1991) – doktorant na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, młodszy dokumentalista w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej IBL PAN, krytyk literacki.

Łukasz Żurek (b. 1991), Ph.D. student at the Faculty of Polish Studies of the University of Warsaw, junior documentalist at the Department of Contemporary Literature Documentation at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, literary critic.