Joanna Orska

Krytyczka, literaturoznawczyni. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Literatury Polskiej po 1918 roku, gdzie prowadzi m.in. warsztaty krytyczne i zajęcia z najnowszej literatury. Swoje recenzje i szkice krytyczne publikowała w wielu czasopismach społeczno-kulturalnych i naukowych (m.in. „Teksty Drugie”, „FA-art”, „Odra”). Autorka książek: Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce; Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989–2006; Republika poetów. Poetyckość i polityczność w krytycznej praktyce. Mieszka we Wrocławiu.

A a critic and literary scholar. She works at the Institute of Polish Philology at the University of Wrocław, in the Department of Polish Literature after 1918, where she organises critical workshops and seminars on contemporary literature. Her reviews and critical essays have been published in a number of social, cultural and academic journals, including “Teksty drugie”, “FA-art” and “Odra”. Recent books include: Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce, Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006, Republika poetów. Poetyckość i polityczność w krytycznej praktyce (2013). She lives in Wrocław.