Elżbieta Winiecka

Elżbieta Winiecka – DSc, professor of Adam Mickiewicz University in the Department of Literature and Modern Culture at the Institute of Polish Philology. Author of the following books: Białoszewski sylleptyczny (Poznań 2006), Z wnętrza dystansu. Leśmian – Karpowicz – Białoszewski – Miłobędzka (Poznań 2012). Editor in chief of „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”.

Elżbieta Winiecka – dr hab., prof. UAM w Zakładzie Literatury i Kultury Nowoczesnej w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Autorka książek: Białoszewski sylleptyczny (Poznań 2006), Z wnętrza dystansu. Leśmian – Karpowicz – Białoszewski – Miłobędzka (Poznań 2012). Redaktorka „Poznańskich Studiów Polonistycznych. Serii Literackiej”.