Elżbieta Winiecka

Dr hab., historyk i teoretyk literatury w Zakładzie Literatury i Kultury Nowoczesnej IFP UAM, członek redakcji „Poznańskich Studiów Polonistycznych. Serii Literaturoznawczej”. Autorka książek: Białoszewski sylleptyczny (Poznań 2006), Z wnętrza dystansu. Leśmian – Karpowicz – Białoszewski – Miłobędzka (Poznań 2012). Zajmuje się badaniem związków literatury i mediów cyfrowych.

PhD., historian and theorist of literature at the Department of Modern Literature and Culture at the Institute of Polish Philology at Adam Mickiewicz University, member of the editorial board of Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literaturoznawcza (Poznań Polish Studies. A Series of Works in Literary Scholarship). She is the author of the books: Białoszewski sylleptyczny (The Sylleptic Białoszewski, Poznań 2006), Z wnętrza dystansu. Leśmian – Karpowicz – Białoszewski – Miłobędzka (Distance From the Inside. Leśmian, Karpowicz, Białoszewski, Miłobędzka, Poznań 2012). Dr. Winiecka specializes in researching the interplay between literature and digital media.