Anna Kałuża

Works at the Faculty of Contemporary Literature at the University of Silesia. She works on the intersections of contemporary poetry, art and aesthetics. Kałuża is the author of books including Bumerang. Szkice o polskiej poezji przełomu XX i XXI wieku (Boomerang. Essays on Late 20th and Early 21st Century Polish Poetry, 2008), Wielkie wygrane. Wspólne sprawy poezji, krytyki i estetyki (Great Victories. Common Affairs of Poetics, Criticism and Aesthetics, 2011) and Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci (Beneath the Game. How Poems and Poets Mean Today, 2015).

Pracuje w Zakładzie Literatury Współczesnej Uniwersytetu Śląskiego, zajmuje się związkami współczesnej poezji, sztuki i estetyki, autorka książek: m.in. Bumerang. Szkice o polskiej poezji przełomu XX i XXI wieku (2008), Wielkie wygrane. Wspólne sprawy poezji, krytyki i estetyki (2011) i Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci (2015).