Anna Kałuża

Anna Kałuża – dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego, literaturoznawczyni i krytyczka literacka, pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego UŚ w Katowicach, redaktor naczelna „Śląskich Studiów Polonistycznych”, zajmuje się estetycznymi konsekwencjami przemian kulturowych, współczesną poezją i sztuką. Opublikowała między innymi Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci (Kraków 2015), Splątane obiekty. Przechwycenia artystyczno-literackie w niewspółmiernym świecie (Kraków 2019).

Anna Kałuża – habilitated doctor, professor at the University of Silesia (Institute of Literary Studies, Faculty of Humanities), literary scholar and critic. Editor-in-chief of “Śląskie Studia Polonistyczne” [Silesian Polish Philology Studies]. Her research interests involve aesthetic consequences of cultural transformations, modern poetry and art. She has published her work in, among others, Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci [Under game. How do poems and poets give meaning today] (Kraków 2015), Splątane obiekty. Przechwycenia artystyczno-literackie w niewspółmiernym świecie [Entangled objects. Artistic-literary interceptions in an incommensurable world] (Kraków 2019).