Marta Baron-Milian

Marta Baron-Milian – literary and cultural scholar, employed at the Institute of Literary Studies of the Department of Humanities of the University of Silesia, editor of “Śląskie Studia Polonistyczne” (Silesian Polish Studies), she cooperates with the Center for the study of the Avant-Garde of the Jagiellonian University. Author of Wat plus Vat. Związki literatury i ekonomii w twórczości Aleksandra Wata [Wat plus VAT. Relationships between literature and economy in the works of Aleksander Wat] (2015) and Grzebanie grzebania. Archeolog i grabarz w twórczości Jerzego Ficowskiego [The burying of the burying. The archaeologist and the undertaker in the works of Jerzy Ficowski] (2014), co-author of the monograph Płeć awangardy [The gender of the avant-garde] (2019). She is interested in Polish poetry of the 20th and 21st c. as well as the avant-garde and experimental practices in literature and art.

Marta Baron-Milian – literaturoznawczyni i kulturoznawczyni, pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego, redaktorka „Śląskich Studiów Polonistycznych”, współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Awangardą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książek Wat plus Vat. Związki literatury i ekonomii w twórczości Aleksandra Wata (2015) oraz Grzebanie grzebania. Archeolog i grabarz w twórczości Jerzego Ficowskiego (2014), współredaktorka monografii zbiorowej Płeć awangardy (2019). Interesuje się poezją polską XX i XXI wieku oraz praktykami awangardowymi i eksperymentalnymi w literaturze i sztuce.