Marta Baron-Milian

Works in the I. Opacki Department of Contemporary Literature at the University of Silesia and is the editor of the literary quarterly FA-art and the author of the books Grzebanie grzebania. Archeolog i grabarz w twórczości Jerzego Ficowskiego (The Burial of Burial. Archaeologist and Gravedigger in the Work of Jerzy Ficowski) and Wat plus Vat. Związki literatury i ekonomii w twórczości Aleksandra Wata (Wat + VAT. Connections Between Literature and Economics in the Work of Aleksandr Wat). She co-edited the book Teoria nad-interpretacją? (Theory through Overinterpretation?).

Pracuje w Zakładzie Literatury Współczesnej im. I. Opackiego Uniwersytetu Śląskiego, redaktorka Kwartalnika Literackiego „FA-art”, autorka monografii Grzebanie grzebania. Archeolog i grabarz w twórczości Jerzego Ficowskiego oraz Wat plus Vat. Związki literatury i ekonomii w twórczości Aleksandra Wata, współredaktorka tomu Teoria nad-interpretacją?