Jerzy Borowczyk

Jerzy Borowczyk – dr hab., prof. UAM (Laboratorium Dokumentacji Literackiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM), historyk literatury. Zajmuje się romantyzmem, któremu poświęcił dwie książki – Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823–1824 (2003) oraz Zesłane pokolenie. Filomaci w Rosji 1824–1870 (2014). Współtwórca monografii bibliograficznej Adam Mickiewicz: twórczość. Bibliografia Literatury Polskiej. Nowy Korbut, t. 10, vol. 1 (2019). Pisuje również o literaturze XX wieku i najnowszej (m.in. tom szkiców Po chwiejnym trapie, 2016). Wspólnie z Michałem Larkiem – trzy tomy wywiadów z pisarzami, reporterami i politykami oraz antologia polskiej liryki nowoczesnej (Powiedzieć to inaczej, 2011). Wraz z Zofią Dambek-Giallelis i Elżbietą Lijewską wydał przewodnik literacki Na tropach Adama Mickiewicza w Wielkopolsce (2013). Z kolei razem z Wojciechem Hamerskim ułożył książkę Co piłka robi z człowiekiem? Młodość, futbol i literatura – antologia (2012). Wespół z Krzysztofem Skibskim przygotował monografię Literackie gramatyki ciągłości i nadmiaru. Próba filologiczna (ukaże się na początku 2021).

Jerzy Borowczyk – dr hab., prof. UAM (Laboratorium Dokumentacji Literackiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM) [Laboratory of Literary Documentation, Institute of Polish Philology, AMU Faculty of Polish and Classical Studies], literature historian. His research interests focus on Romanticism (author of two books, Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823-1824 (2003) and Zesłane pokolenie. Filomaci w Rosji 1824-1870 (2014). Co-author of a bibliographic monograph Adam Mickiewicz: Twórczość. Bibliografia Literatury Polskiej. Nowy Korbut, t. 10, vol. 1 (2019). He also writes about the twentieth century and contemporaty prose (among others, Po chwiejnym trapie, 2016). Together with Michał Larek – three volumes of interviews with writers, reporters and politicians and an anthology of contemporary Polish poetry (Powiedzieć to inaczej 2011). Together with Zofia Dambek-Giallelis and Elżbieta Lijewska – Na tropach Adama Mickiewicza w Wielkopolsce (2013) (a literary guidebook). With Wojciech Hamerski Co piłka robi z człowiekiem? Młodość, futbol i literatura – antologia (2012). With Krzysztof Skibski Literackie gramatyki ciągłości i nadmiaru. Próba filologiczna (2021).