Jerzy Borowczyk

Jerzy Borowczyk – historyk literatury; pracuje w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; bada literaturę romantyzmu i współczesności; autor monografii: Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823–1824 (2003), Zesłane pokolenie. Filomaci w Rosji 1824–1870 (2014), Po chwiejnym trapie (2016); współautor kilku książek; publikuje w „Czasie Kultury”, „Pamiętniku Literackim”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Forum Poetyki/Forum of Poetics”, „Wielogłosie”. Ostatnio, wspólnie z Krzysztofem Skibskim ogłosił Literackie gramatyki ciągłości i nadmiaru. Próba filologiczna (2021). Zajmuje go również genetyka tekstów i krytyka genetyczna.

Jerzy Borowczyk – literary historian, employed at the Institute of Polish Philology, Adam Mickiewicz University in Poznań; he studies the literature of Romanticism and modernity; author of monographs Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823–1824 (2003), Zesłane pokolenie. Filomaci w Rosji 1824–1870 (2014) [Reconstructing the proces of philomaths and philarets 1823-1824], Po chwiejnym trapie [On rickety gangplank] (2016); co-author of a few books; he publishes in „Czas Kultury”, „Pamiętnik Literacki”, „Przegląd Humanistyczny”, „Forum Poetyki/Forum of Poetics”, „Wielogłos”. Recently, he published with Krzysztof Skibski Literackie gramatyki ciągłości i nadmiaru. Próba filologiczna [Literary grammars of continuity and abundance. A philological attempt] (2021). He is also interested in textual genetics and genetic criticism.