Jakub Skurtys

Jakub Skurtys – PhD, literary historian and critic, works at the University of Wrocław. His research interests include the history of 20th-century and contemporary literature, the literary avant-garde and new methodologies in the humanities. He is primarily interested in poetry. He is the author of Wspólny mianownik [Common Denominator] (2020, nominated for the Gdynia Literary Award) and Wiersz… i cała reszta [Poem… and the rest] (2021). He is also the co-editor (together with Dawid Kujawa and Rafał Wawrzyńczyk) of Jarosław Markiewicz’s book of poems Aaa! … and the editor of Agnieszka Wolny-Hamkało’s collection Zerwane rozmowy [Broken conversations]. He collaborates with Biuro Literackie where he is the project manager of “Połów: Poetyckie debiuty” [Fishing: Poetic debuts]. You can contact him at: jakub.skurtys2@uwr.edu.pl

Jakub Skurtys – dr, historyk literatury i krytyk, pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim; zajmuje się głównie historią literatury XX wieku i najnowszej, problemami awangard literackich oraz nowymi metodologiami w humanistyce; pisze przede wszystkim o poezji. Autor książek krytycznoliterackich Wspólny mianownik (2020, nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia) oraz Wiersz… i cała reszta (2021), a także wyborów wierszy Agnieszki Wolny-Hamkało Zerwane rozmowy i Jarosława Markiewicza Aaa!… (z Dawidem Kujawą i Rafałem Wawrzyńczykiem). Współpracuje z Biurem Literackim, gdzie prowadzi projekt Połów. Poetyckie debiuty. Kontakt: jakub.skurtys2@uwr.edu.pl.