informacje

„Forum” represents a place for public discussion, and it is time we had more dialogue on the subject of poetics in this place.

„Forum of Poetics” is a bilingual (Polish and English) philological quarterly, published in digital form and dealing with contemporary problems of poetics. (...)

The editors reserve the right to shorten and alter texts submitted for publication (including titles).

Authors of articles are responsible for securing the rights to other publications (texts, tables, drawings and other illustrations) quoted or reproduced in their texts. (...)

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w nadesłanych tekstach (także tytułów).

Za prawa cytowania fragmentów innych publikacji (tekstów, tabel, rycin oraz ilustracji) odpowiedzialni są autorzy artykułu.

1. Materiały nadsyłane powinny być zredagowane zgodnie ze standardami przyjętym w „Forum Poetyki” i przesłane tylko pocztą elektroniczną na adres forumpoetyki@gmail.com lub forumofpoetics@gmail.com. (...)

Edward Balcerzan (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Andrea Ceccherelli (Uniwersytet Boloński, Włochy)

Adam Dziadek (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Mary Gallagher (University College Dublin, Irlandia)

Hans Ulrich Gumbrecht (Stanford University, Stany Zjednoczone)

Inga Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński)

Anna Łebkowska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Jahan Ramazani (University of Virginia, Stany Zjednoczone)

Tvrtko Vuković (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja) (...)

„Forum” stanowi miejsce publicznych wystąpień, czas by i w tej przestrzeni pojawiło się więcej wypowiedzi na temat poetyki.

„Forum Poetyki” to dwujęzyczny (polsko- i anglojęzyczny) kwartalnik filologiczny publikowany internetowo i omawiający współczesne problemy poetyki. (...)