Honorata Sroka

Honorata Sroka – researcher in literature at the University of Warsaw, as well as the fellow of the Center for Avant-Garde Studies (the Jagiellonian University, Cracow). Her scientific interests include the experimental life-writing practices and archives of the avant-gardes. Her current research project aims to investigate the Themerson Archive stored in the National Library of Poland (the project is funded by the National Science Centre, Poland, the grant’s referential number: 2023/49/N/HS2/00284).

Honorata Sroka – literaturoznawczyni, instytucjonalnie związana z Uniwersytetem Warszawskim. Współpracowniczka Ośrodka Badań nad Awangardą UJ. Zajmuje się zapisami życia twórców awangardowych, archiwami awangard, teoriami korespondencji oraz autobiograficznymi praktykami eksperymentalnymi. Obecnie pracuje nad Archiwum Franciszki i Stefana Themersonów (Biblioteka Narodowa w Warszawie).