Grzegorz Pertek

Grzegorz Pertek – Ph.D., born in 1984, interested in literary theory and Polish poetry of the 20th and 21st c. He published in “Przestrzenie Teorii”, “Poznańskie Studia Polonistyczne”, “Wielogłos”.

Grzegorz Pertek – ur. w 1984 r., doktor nauk humanistycznych. Interesuje się teorią literatury oraz poezją polską XX i XXI wieku. Publikował między innymi w „Przestrzeniach Teorii”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych”, „Wielogłosie”.