Grzegorz Pertek

Grzegorz Pertek is a doctoral candidate at the Faculty of Polish and Classical Philology at Adam Mickiewicz University in Poznan. His research interests include: twentieth-century Polish poetry, literary theory, philosophies of transgression. His work has been published in “Czytanie Literatury,” “Przestrzenie Teorii,” “Poznańskie Studia Polonistyczne,” “Wielogłosie,” “Aluze,” and elsewhere.

Grzegorz Pertek – doktorant na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się polską poezją XX wieku, teorią literatury, filozofią transgresji. Publikował m.in. w „Czytaniu Literatury”, „Przestrzeniach Teorii”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych”, „Wielogłosie”, „Aluze”.