Aleksandra Wieczorkiewicz

A doctoral candidate in 20th Century Literary Translation, Literary Theory and Translation Arts at the Department of Polish Philology and Classics at the Adam Mickiewicz University in Poznan. She is a student of English Philology in Poznan, working with the Interdisciplinary Individualized Studies in the Humanities at AMU. She is interested in the theory and practice of translation as well as twentieth-century Polish and English poetry. She works on Polish translations of English children’s literature of the Golden Age, and is currently working on a new translation of J.M. Barrie’s Peter Pan in Kensington Gardens. wieczorkiewicz@amu.edu.pl

Doktorantka w Zakładzie Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studentka poznańskiej anglistyki w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UAM. Zainteresowana teorią i praktyką przekładu oraz dwudziestowieczną poezją polską i angielską. Zajmuje się polskimi tłumaczeniami angielskiej literatury dziecięcej „złotego wieku”, a ostatnio pracuje nad nowym przekładem Piotrusia Pana w Ogrodach Kensingtońskich J.M. Barriego; .