Wojciech Otto

Wojciech Otto – profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor książek: Literatura i film w kulturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego, Obrazy niepełnosprawności w polskim filmie oraz monografii Zdzisław Maklakiewicz, a także artykułów w czasopismach i tomach zbiorowych z zakresu historii filmu, scenariopisarstwa, korespondencji sztuk i kultury medialnej. Współautor ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Filmoteka Szkolna”, juror na festiwalach filmowych i scenariuszowych, opiekun młodzieżowego jury na Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” w Koszalinie oraz na Europejskim Festiwalu Filmowym „Integracja Ty i Ja” w Koszalinie.

Wojciech Otto – professor at Adam Mickiewicz University in Poznaniu. Author of: Literatura i film w kulturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego [Literature and film in the Polish interwar culture], Obrazy niepełnosprawności w polskim filmie [Pictures of disability in Polish film] and the monograph Zdzisław Maklakiewicz, as well as academic journal papers and edited volume entries on film history, screenwriting, correspondences between arts and media culture. Co-author of the nationwide Polish program “Filmoteka Szkolna” [School cinematheque], jury member in numerous film and script festivals, curator of the youth jury of the Festival of Film Debutes “The Youth and Film” in Koszalin, and the European Film Festival “Integration You and Me” in Koszalin.