Sławomir Buryła

Sławomir Buryła – literary scholar, literary critic, professor at the Faculty of Polish Studies at the University of Warsaw. His research interests include 20th-century editing, contemporary Polish literature, especially WW2, occupation and Holocaust prose. He is the author of, among others, Opisać Zagładę [Describing the Holocaust] (Wroclaw 2006, 2nd edition Toruń 2014), Wokół Zagłady [Around the Holocaust] (Krakow 2016), Rozrachunki z wojną [Coming to terms with war] (Warsaw 2017), and Wojna i okolice [War and other things] (Warsaw 2018). He is the co-editor, together with Dorota Krawczyńska and Jacek Leociak, of the monograph Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968) (Warsaw 2012, 2nd edition Warsaw 2016, English version: Polish Literature and the Holocaust (1939–1968), Peter Lang 2020) and the two volumes of Reprezentacje Zagłady w kulturze polskiej [Representations of the Holocaust in Polish culture (1939–2019)] (Warsaw 2021). He is also the editor of several collective volumes on contemporary Polish literature (including the five-volume synthesis Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku [Pogroms of Jews in Poland in the 19th and 20th centuries]). Most recently, he edited the anthology Getto warszawskie w literaturze polskiej [Warsaw Ghetto in Polish Literature] (Warsaw 2021).

Sławomir Buryła – literaturoznawca, krytyk literacki, profesor na Wydziale Polonistyki UW. Zajmuje się edytorstwem XX-wiecznym, współczesną literaturą polską, a zwłaszcza prozą wojny i okupacji oraz Holokaustu. Jest autorem między innymi Opisać Zagładę (Wrocław 2006, wyd. II Toruń 2014), Wokół Zagłady (Kraków 2016), Rozrachunki z wojną (Warszawa 2017), Wojna i okolice (Warszawa 2018). Pod redakcją jego, Doroty Krawczyńskiej i Jacka Leociaka ukazała się synteza Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968) (Warszawa 2012, wyd. II Warszawa 2016, wersja angielska: Peter Lang 2020) oraz dwutomowe Reprezentacje Zagłady w kulturze polskiej (1939-2019) (Warszawa 2021). Jest reaktorem kilkunastu tomów zbiorowych dotyczących współczesnej literatury polskiej (w tym m.in. pięciotomowej syntezy Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku). Ostatnio opracował antologię Getto warszawskie w literaturze polskiej (Warszawa 2021).