Sławomir Buryła

Sławomir Buryła – Graduate of UMK in Toruń, Professor at the Institute of Polish Studies and Speech Therapy at the Warmińsko-Mazurski University in Olsztyn. He works on contemporary literature, editing, and popular culture. He recently published On the Holocaust (Wokół Zagłady) (Universitas 2016).

Absolwent UMK w Toruniu, profesor w Instytucie Polonistyki i Logopedii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Zajmuje się literaturą współczesną, edytorstwem oraz kulturą popularną. Ostatnio wydał Wokół Zagłady (Universitas, 2016); .