Sławomir Buryła

Sławomir Buryła literary scholar at the Faculty of Polish Studies at UW. His research interest include moden literature (especially wartime), editing, popculture and literary criticism. Coauthor and editor of the monograph Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968) [Polish literaturę in the face of Holocaust] (together with Dorota Krawczyńska and Jacek Leociak). Lately he published Rozrachunki z wojną [settlements with war] (Warsaw 2017) and Wojna i okolice [war and the surrounding areas]. He has published for “Pamiętnik Literacki”, “Teksty Drugie”, “Ruch Literacki”, “Przegląd Humanistyczny”, “Znak”, „Nowe Książki”.

Sławomir Buryła – literaturoznawca, profesor na Wydziale Polonistyki UW. Zajmuje się literaturą współczesną (zwłaszcza czasów wojny), edytorstwem, popkulturą i krytyką literacką. Współautor i redaktor monografii Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968) (razem z Dorotą Krawczyńską i Jackiem Leociakiem). Ostatnio wydał Rozrachunki z wojną (Warszawa 2017) oraz Wojnę i okolice (Warszawa 2018). Publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Ruchu Literackim”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Znaku”, „Nowych Książkach”.