Przemysław Kaliszuk

Przemysław Kaliszuk (b.1985) received his doctorate at UMCS in Lublin. His research interests include Polish prose of the late twentieth century, and the problems of modernity and late modernity in Polish literature.

Przemysław Kaliszuk – 1985, dr, UMCS w Lublinie, zainteresowania naukowe: proza polska II połowy XX wieku, problematyka nowoczesności i późnej nowoczesności w literaturze polskiej.