Przemysław Kaliszuk

Przemysław Kaliszuk – ur. 1985, dr, pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się prozą nowoczesną II połowy XX wieku, literaturą eksperymentalną i prozą fantastyczną. Autor książki Wyczerpywanie i odnowa. „Nowa” polska proza lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wobec późnej nowoczesności.

Przemysław Kaliszuk, Dr. – born in 1985, works at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, interested in modern prose of the 2nd. half of the 20th century, experimental literature and fantasy prose; author of Wyczerpywanie i odnowa. „Nowa” polska proza lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wobec późnej nowoczesności (”Exhausting and Renewal. ‘New’ Polish Prose of the 70s and 80s vs. Late Modernity”).