Przemysław Kaliszuk

Przemysław Kaliszuk (b. 1985) – Ph.D., works at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland. His research interests include modern prose of the second half of the 20th century, experimental literature, fantasy, and “mountaineering” literature. He is the author of Wyczerpywanie i odnowa. „Nowa” polska proza lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wobec późnej nowoczesności [Exhaustion and Renewal. The “new” Polish prose of the 1970s and the 1980s and late modernity].

Przemysław Kaliszuk (1985) – dr, pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się prozą nowoczesną drugiej połowy XX wieku, literaturą eksperymentalną i prozą fantastyczną oraz literatura „górską”. Autor książki Wyczerpywanie i odnowa. „Nowa” polska proza lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wobec późnej nowoczesności.