Paweł Graf

Paweł Graf – dr hab., prof. UAM, zajmuje się literaturą i kulturą polską powstającą w latach 1910–1980. Autor książki o twórczości Andrzeja Kuśniewicza Świat utkany z prawdy i zmyślenia. O świadomości twórczej Andrzeja Kuśniewicza (2005) oraz książki o polskich futurystach, z uwzględnieniem futuryzmu włoskiego i rosyjskiego, Automobil w pędzie. Studia o futuryzmie i futurystach (2018). Swe prace naukowe wiąże z koncepcjami niespiesznej lektury, narratywizmu, fenomenologii, mikroantropologii i tematologii. Obecnie pracuje nad zbiorem studiów Futurystyczne Universum.

Paweł Graf – dr hab., prof. UAM. His research interests include Polish literature and culture from 1910 to 1980. He is the author of the monograph devoted to Andrzej Kuśniewicz Świat utkany z prawdy i zmyślenia. O świadomości twórczej Andrzeja Kuśniewicza [A world made of truth and fiction. Andrzej Kuśniewicz’s creative consciousness] (2005) and the book about Polish futurists, with references to Italian and Russian futurism, Automobil w pędzie. Studia o futuryzmie i futurystach [An Automobil at full speed. Studies on Futurism and Futurists] (2018). His research interests include slow reading, narrativism, phenomenology, microanthropology and thematology. He is currently working on a collection of essays entitled Futurystyczne Universum [Futuristic Universe].