Paweł Graf

Adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Polskiej XX w., Teorii Literatury i Sztuki Przekładu UAM. Autor książki „Świat utkany z prawdy i zmyślenia. O świadomości twórczej Andrzeja Kuśniewicza” (2005); obecnie pracuje nad rozprawą habilitacyjną o polskich futurystach oraz książką o narracji.