Paulina Chorzewska

Paulina Chorzewska (b. 1996), student of Polish Philology at the University of Warsaw, editor of the literary magazine Mały Format. She is interested in the relationships between literature and the new media.

Paulina Chorzewska – ur. 1996, studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, redaktorka czasopisma krytycznoliterackiego „Mały Format”. Zajmuje się związkami literatury i nowych mediów.