Monika Konert-Panek

Monika Konert-Panek (1978) – dr, anglistka, adiunkt na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka książki From Mentalism to Optimality Theory: Notion of the Basic Phonological Segment (WUW 2021) oraz kilkudziesięciu artykułów lub rozdziałów w monografiach. Jej zainteresowania badawcze obejmują obszary fonetyki i fonologii, socjolingwistyki oraz stylistyki, a obecnie w szczególności dotyczą problematyki doboru akcentu języka angielskiego w muzyce popularnej.

Monika Konert-Panek (1978) – PhD, English major, assistant professor in the Institute of Specialized and Intercultural Communication at the Faculty of Applied Linguistics, University of Warsaw. Author of From Mentalism to Optimality Theory: Notion of the Basic Phonological Segment (WUW 2021) and several dozen papers and chapters in monographs. Her research interests concern phonetics and phonology, sociolinguistics and style, and especially the issue of the choice of English variants in popular music.