Mateusz Antoniuk

Mateusz Antoniuk – dr hab., literaturoznawca, pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ostatnio opublikował książki: Pracownia Herberta. Studia nad procesem tekstotwórczym (współautorstwo, Kraków 2017) i Słowo raz obudzone. Poezja Czesława Miłosza: próby czytania (Kraków 2015). Szkice o tematyce literaturoznawczej publikował m.in. w „Tekstach Drugich”, „Przestrzeniach Teorii”, „Wielogłosie”, „Ruchu Literackim” oraz w „Textual Cultures”. Zainteresowania: literatura polska XX wieku, teoria i praktyka badań nad procesem twórczym.

Mateusz Antoniuk – dr hab., literary scholar at the Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University. He is the author of: Pracownia Herberta. Studia nad procesem tekstotwórczym [Herbert’s studio: Studies on the process of creating texts] (co-authorship, Kraków 2017) and Słowo raz obudzone. Poezja Czesława Miłosza: próby czytania [Word once awakened: Czesław Miłosz’s poetry: reading attempts] (Kraków 2015). He also published articles in, among others, Teksty Drugie, Przestrzenie Teorii, Wielogłos, Ruch Literacki and Textual Cultures. His research interests include twentieth-century Polish literature and the theory and practice of research on the creative and writing process.