Marta Stusek

Marta Stusek is a PhD candidate in the Department of Twentieth-century Literature, Literary Theory and the Art of Translation at Adam Mickiewicz University in Poznań. Stusek works on contemporary poetry, focusing primarily on the phenomenon of small forms. She is also interested in the interconnectedness of different arts.

Marta Stusek – doktorantka w Zakładzie Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się współczesną poezją, przede wszystkim zjawiskiem małej formy. Interesuje się powinowactwem sztuk.