Maja Staśko

A PhD. candidate in the interdisciplinary program at the Institute of Polish Philology at Mickiewicz University. She wrote her MA thesis on the language features of Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki’s poetry. Staśko is interested in contemporary Polish poetry, literary avant-gardes, theories of media, particularly new media, and philosophy. Her publications include: “Lingwistyczny gwizd. ‘Chwytliwość języka’ Bohdana Zadury” (The Linguistic Whistle. Bohdan Zadura’s “Quickness of Language”), in: W wierszu i między wierszami. Szkice o poezji Bohdana Zadury (In a Poem and Between Poems. Essays on the Poetry of Bohdan Zadura), ed. Piotr Śliwiński, Poznań 2013; “Żywiąca semiotyka” (Living Semiotics), Czas Kultury 2014, no. 5 (182); “Uśmiechnij się! Usta-usta na martwym języku, czyli o(d)żywianie Wojaczka” (Smile! Mouth-to-mouth on Dead Language, or Reviving Wojaczek) in: Szkice do Wojaczka (Essays for Wojaczek), ed. Piotr Śliwiński, Kraków 2015; “Rewolucja albo psikus: Radosław Jurczak grzmi” (Revolution or Treat: Radosław Jurczak Thunders), in: Rówieśnicy III RP. 89’+ w poezji polskiej (Contemporaries of the III Polish Republic. ’89 and Polish Poetry), ed. Tomasz Dalasiński, Rafał Różewicz, Toruń 2015.

Doktorantka interdyscyplinarnych studiów w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Pracę magisterską poświęciła językowi poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. Interesuje się polską poezją współczesną, awangardami literackimi, teoriami mediów – z naciskiem na nowe media, filozofią. Wybrane publikacje: Lingwistyczny gwizd. „Chwytliwość języka” Bohdana Zadury, w: W wierszu i między wierszami. Szkice o poezji Bohdana Zadury, red. P. Śliwiński, Poznań 2013; Żywiąca semiotyka, „Czas Kultury” 2014, nr 5 (182); Uśmiechnij się! Usta-usta na martwym języku, czyli o(d)żywianie Wojaczka, w: Szkice do Wojaczka, red. P. Śliwiński, Kraków 2015; Rewolucja albo psikus: Radosław Jurczak grzmi, w: Rówieśnicy III RP. 89’+ w poezji polskiej, red. T. Dalasiński, R. Różewicz, Toruń 2015.