Krzysztof Hoffmann

Is a critic, translator, and adjunct at the Institute of Polish Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań. He has published the following books: Dubitatio. O poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego (Dubitatio. On the Poetry of Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, 2012); and the Polish translations of Julian Baggini’s Atheism. A Very Short Introduction (together with W. Szwebs, 2013) and J. Hillis Miller’s On Literature (2014); he also co-edited Umaszynowienie (Machinization, 2009) and Wiersze dla Piotra (Poems for Piotr, 2012). In 2014, he was a Fulbright Visiting Professor at the University of Michigan. He is secretary of Przestrzenia Teorii (Spaces of Theory), and an editor at Czas Kultury (Time of Culture).

Krytyk, tłumacz, adiunkt Instytutu Filologii Polskiej UAM. Opublikował: Dubitatio. O poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego (2012); przetłumaczył: J. Baggini, Ateizm. Bardzo krótkie wprowadzenie (razem z W. Szwebs, 2013); J. Hillis Miller, O literaturze (2014); współredagował Umaszynowienie (2009) i Wiersze dla Piotra (2012). W 2014 Fulbright Visiting Professor na University of Michigan. Sekretarz w „Przestrzeniach Teorii”, redaktor w „Czasie Kultury”.