Katarzyna Trzeciak

Badaczka i krytyczka literatury, doktor literaturoznawstwa, stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zajmuje się estetyką i filozofią literatury, a także najnowszymi teoriami i metodologiami badań literackich. Publikowała m.in. w „Czasie Kultury”, „Wielogłosie”, „Pamiętniku Literackim”.

Scholar and literary critic with a doctorate in literary studies, Trzeciak is a fellow of the Ministry of Higher Education. She works on the aesthetics and philosophy of literature and emerging theories and methodologies of literary studies. Select publications have appeared in “Czas Kultury”, “Wielogłos”, and “Pamiętnik Literacki”.