Karol Poręba

Karol Poręba (b. 1994) – literary scholar, literary critic, editor. PhD student at the Faculty of Philology at the University of Wrocław. Author of essays and articles on 20th-century and contemporary poetry, and on the sociology of literature. Managing editor at the Ossolineum Publishing House.

Karol Poręba (1994) – literaturoznawca, krytyk literacki, redaktor. Doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor szkiców i artykułów poświęconych poezji XX-wiecznej i najnowszej oraz z zakresu socjologii literatury. Redaktor prowadzący w Wydawnictwie Ossolineum.