Kamila Czaja

Kamila Czaja – ur. 1987, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, redaktor naczelna dwutygodnika kulturalnego „artPAPIER”, autorka książek (Nie)przygotowani. Metafora szkoły w polskiej poezji współczesnej (2018) i Hardy. Jacka Kaczmarskiego zmagania wybrane (2020), rozdziałów w monografiach zbiorowych oraz artykułów naukowych, esejów i recenzji publikowanych m.in. w „artPAPIERze”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej”, „Śląskich Studiach Polonistycznych” i „Twórczości”. Zajmuje się przede wszystkim polską poezją współczesną i piosenką poetycką.

Kamila Czaja –1987, PhD in humanities (literary studies), editor in chief of the biweekly “artPAPIER”, author of (Nie)przygotowani. Metafora szkoły w polskiej poezji współczesnej [(Un)prepared. School metaphor in the contemporary Polish poetry] (2018) and Hardy. Jacka Kaczmarskiego zmagania wybrane [Haughty. Selected struggles of Jacek Kaczmarski] (2020), chapters in edited monographs as well as academic papers, essays, and reviews published in “artPAPIER”, “Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, “Śląske Studia Polonistyczne” and “Twórczość”. Her research interests are focused on the contemporary Polish poetry and poetic song.