Iga Skrzypczak

Iga Skrzypczak. – doctoral student at the Faculty of Polish and Classical Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań. Her research interests include 20th-century and contemporary literature. She is the recipient of the Diamond Grant and is currently working on the project The category of silence in avant-garde poetry of the interwar period in a semiotic and structural perspective.

Iga Skrzypczak – doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się literaturą XX wieku oraz najnowszą. Obecnie realizuje projekt „Kategoria milczenia w poezji awangardowej dwudziestolecia międzywojennego w perspektywie semiotyczno-strukturalnej” finansowany w ramach programu Diamentowy Grant.