Gerard Ronge

Gerard Ronge – born in 1994, literary scholar, PhD in humanities, assistant professor at AMU Department of Polish and Classical Philology. Graduate of AMU Interdisciplinary Individual Studies in Humanities and Society. Author of papers published, among others, in “Forum of Poetics”, “Literatura i Kultura Popularna”, “Studia Norwidiana”. Awarded with several scholarships from the Minister of Science and Higher Education, and the “Diamond grant” program.

Gerard Ronge (ur. 1994) – literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych macierzystej uczelni. Autor artykułów naukowych, publikowanych między innymi w czasopismach „Forum Poetyki”, „Literatura i Kultura Popularna”, „Studia Norwidiana”. Kilkukrotny laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz programu „Diamentowy grant”.