Ewa Rajewska

Dr hab. Ewa Rajewska, rajewska@amu.edu.pl – literary expert, specialising in translation, and a literary translator. Director of the translation department at the Poznan Institute of Polish Cultural Studies UAM: www.przekladowa.amu.edu.pl; supervisor of the Przekładnia – Translations Research Group based at UAM. She has published several books, including Dwie wiktoriańskie chwile w Troi, trzy strategie translatorskie, Alice’s Adventures in Wonderland and Through the Looking Glass by Lewis Carroll translated by Ma-ciej Słomczyński, Robert Stiller and Jolanta Kozak (2004), Stanisław Barańczak – poeta i tłumacz (2007), Domysł portretu. O twórczości oryginalnej i przekładowej Ludmiły Marjańskiej (2016); in partnership with prof. Edward Balcerzan she edited a second expanded edition of the anthology Pisarze polscy o sztuce przekładu (2007).

Ewa Rajewska – dr hab., literaturoznawczyni, translatolożka i tłumaczka literacka. Kierowniczka specjalizacji przekładowej, prowadzonej na studiach drugiego stopnia w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu ; opiekunka „Przekładni” – Naukowego Koła Przekładowego UAM. Opublikowała m.in. książki Dwie wiktoriańskie chwile w Troi, trzy strategie translatorskie: „Alice’s Adventures in Wonder-land” i „Through the Looking Glass” Lewisa Carrolla w przekładach Macieja Słomczyńskiego, Roberta Stillera i Jolanty Kozak (2004), Stanisław Barańczak – poeta i tłumacz (2007), Domysł portretu. O twórczo-ści oryginalnej i przekładowej Ludmiły Marjańskiej (2016); we współpracy z prof. Edwardem Balcerzanem opracowała drugie, rozszerzone wydanie antologii Pisarze polscy o sztuce przekładu (2007), .