Ewa Rajewska

Polonistka, literaturoznawczyni, translatolożka i tłumaczka literacka z języka angielskiego; autorka książek o polskich przekładach Alice’s Adventures in Wonderland Lewisa Carrolla (Dwie wiktoriańskie chwile w Troi, trzy strategie translatorskie. „Alice’s Adventures in Wonderland” i „Through the Looking Glass” Lewisa Carrolla w przekładach Macieja Słomczyńskiego, Roberta Stillera i Jolanty Kozak, 2004) oraz twórczości oryginalnej i przekładowej Stanisława Barańczaka (Stanisław Barańczak – poeta i tłumacz, 2007). Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; kieruje tam specjalnością przekładową na studiach magisterskich (www.przekladowa.amu.edu.pl) i opiekuje się „Przekładnią” – Naukowym Kołem Przekładowym UAM.

Scholar of Polish language and literature, specializing in translation studies and literary translation from English into Polish; author of books on Polish translations of Lewis Carroll’s Alice’s Adventures in Wonderland Lewisa Carrolla (Dwie wiktoriańskie chwile w Troi, trzy strategie translatorskie. „Alice’s Adventures in Wonderland” i „Through the Looking Glass” Lewisa Carrolla w przekładach Macieja Słomczyńskiego, Roberta Stillera i Jolanty Kozak [Two Victorian Moments in Troy, Two Translation Strategies. Alice’s Adventures in Wonderland and Through the Looking Glass in the Translations of Maciej Słomczyński, Robert Stiller, and Jolanta Kozak], 2004) and on the poetry and translation of Stanisław Barańczak (Stanisław Barańczak – poeta i tłumacz [Stanisław Barańczak—Poet and Translator], 2007). Assistant Professor at the Institute of Polish Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań; in charge of translation specialization for MA students there (www.przekladowa.amu.edu.pl) and responsible for the “Translation Workshop”– the Scholarly Translation Circle at UAM.