Ewa Rajewska

Ewa Rajewska – literary scholar, translation scholar, editor and literary translator. Head of M.A. translation specialization at AMU’s Institute of Polish Philology: www.przekladowa.amu.edu.pl. Author of Stanisław Barańczak – poeta i tłumacz [Stanisław Barańczak – a poet and a translator] (2007) and Domysł portretu: O twórczości oryginalnej i przekładowej Ludmiły Marjańskiej [An implied portrait: On the literary and translation works of Ludmiła Marjańska] (2016). Translator of, among others, Kenneth Burke’s The Philosophy of Literary Form into Polish (Filozofia formy literackiej, 2014). Contact: rajewska@amu.edu.pl

Ewa Rajewska – dr hab., prof. UAM, literaturoznawczyni, translatolożka, redaktorka przekładu i tłumaczka literacka. Kierowniczka specjalizacji przekładowej, prowadzonej na studiach drugiego stopnia w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu: . Autorka książek Stanisław Barańczak – poeta i tłumacz (2007) oraz Domysł portretu. O twórczości oryginalnej i przekładowej Ludmiły Marjańskiej (2016); przełożyła m.in. Filozofię formy literackiej Kennetha Burke’a (2014); rajewska@amu.edu.pl.