Dorota Kozicka

Badaczka i krytyczka literatury, adiunkt w Katedrze Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się literaturą najnowszą oraz badaniami nad krytyką literacką. W ramach tych ostatnich zainteresowań opublikowała książki „Chamuły”, „gnidy” i „przemilczacze”. Antologia dwudziestowiecznego pamfletu polskiego (2011) oraz Krytyczne (nie)porządki: studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce (2012). Obecnie prowadzi grant Konstelacje krytyczne. Strategie krytyki literackiej XX i XXI wieku.

Scholar and literary critic, assistant professor at the Faculty of Contemporary Criticism at UJ’s Department of Polish Studies. She works on contemporary literature and research on literary critique. Within the scope of these interests, she has published the books “Chamuły”, “gnidy” i “przemilczacze”. Antologia dwudziestowiecznego pamfletu polskiego (2011) and Krytyczne(nie)porządki: studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce (2012), and currently heads the grant project Konstelacje krytyczne. Strategie krytyki literackiej XX i XXI wieku.