Dorota Kozicka

Dorota Kozicka – literary scholar, professor at the Jagiellonian University, head of the Department of Contemporary Criticism at the Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University. Her research interests include literary criticism and contemporary literature. She is the author of, among others: Krytyczne (nie)porządki: Studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce [Critical (dis)order: Studies on Contemporary Literary Criticism in Poland] (2012); Konstelacje krytyczne, volume I: Teorie i praktyki, volume II: Antologie [Critical constellations, volume I: Theories and practices, volume II: Anthologies] (2020, in collaboration with Monika Świerkosz and Katarzyna Trzeciak).

Dorota Kozicka – literaturoznawczyni, profesorka Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierowniczka Katedry Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki UJ. Główne obszary zainteresowań badawczych to krytyka literacka i literatura najnowsza. Opublikowała między innymi: Krytyczne (nie)porządki. Studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce (2012); Konstelacje krytyczne, tom I: Teorie i praktyki, tom II: Antologie (2020, we współpracy z Moniką Świerkosz i Katarzyną Trzeciak).