Borys Szumański

Borys Szumański is a Ph.D. Student at the Faculty of Polish and Classical Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland and a student of psychology. He is currently working on his Ph.D. dissertation entitled The interrelations be-tween translation criticism and psychoanalytical theories.

Borys Szumański – doktorant na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, student psychologii. Przygotowuje rozprawę doktorską, pt. „Dyskurs o przekładzie w świetle teorii psychoanalitycznych”.