Antoni Zając

Antoni Zając – born 1996, MA, Ph.D. student at the Doctoral School of the Humanitites at Warsaw University. He is currently working on a project devoted to the works of Leo Lipski for which he received a prestigious “Diamond Grant” from the Polish Ministry of Science and Higher Education. He is also interested in the uses of psychoanalysis in interpretations of literary texts, in the relations between philosophy, theology and contemporary literature, and in postsecular theory.

Antoni Zając – ur. 1996, mgr, student Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programu Diamentowy Grant realizuje projekt poświęcony twórczości Leo Lipskiego. Zainteresowania naukowe: twórczość Leo Lipskiego, zastosowania psychoanalizy w interpretacji tekstu literackiego, związki między filozofią, teologią i literaturą współczesną, teoria postsekularna.