Antoni Zając

Antoni Zając (b. 1996) – MA, PhD student at the Doctoral School of the Humanities at the University of Warsaw. He is the recipient of the Diamond Grant (he is currently working on a project devoted to the work of Leo Lipski). His research interests include Polish literature of the 20th and the 21st centuries, psychoanalytic literary criticism, and memory studies in literature. He is the co-editor (together with Maciej Libich and Jan Potkański) of the collected volume Języki literatury współczesnej [Languages of Contemporary Literature] (Warsaw: University of Warsaw Press, 2022).

Antoni Zając (ur. 1996) – mgr, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW. Realizuje projekt poświęcony twórczości Leo Lipskiego w ramach programu Diamentowy Grant. Jego zainteresowania koncentrują się na literaturze polskiej XX i XXI wieku, psychoanalitycznych badaniach nad literaturą i literaturoznawczych studiach nad pamięcią. Współredaktor (wraz z Maciejem Libichem i Janem Potkańskim) tomu zbiorowego Języki literatury współczesnej (Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022).