Anna Gawarecka

Anna Gawarecka (1963), PhD, is a Senior Professor at UAM, Czech scholar and literary scholar employed at the Institute for Slavic Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań. Her main research interests include: Czech literature and culture, the national imaginary, modernism, postmodernism, the massification of art, cultural geography, and intersemiosis. She has published two monographs (Margines i centrum. Obecność form kultury popularnej w literaturze czeskiej dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 2012; Wygnańcy ze światów minionych, Poznań 2007) and a few dozen articles on Czech literature from the nineteenth, twentieth, and twenty-first centuries. She can be reached at: gawarecka@gazeta.pl.

Anna Gawarecka – ur. w 1963 r., dr hab., profesor nadzwyczajny UAM, bohemistka, literaturoznawca, pracownik Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główne zainteresowania naukowe: czeska literatura i kultura: imaginarium narodowe, modernizm, postmodernizm, procesy umasowienia kultury, geografia kulturowa, intersemiotyczność. Opublikowała dwie monografie (Margines i centrum. Obecność form kultury popularnej w literaturze czeskiej dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 2012; Wygnańcy ze światów minionych, Poznań 2007) oraz kilkadziesiąt artykułów poświęconych literaturze czeskiej XIX, XX i XXI wieku. Adres e-mailowy: gawarecka@gazeta.pl.