Adam Dziadek

Adam Dziadek – prof. dr hab., pracuje na Uniwersytecie Śląskim. Zajmuje się teorią literatury, komparatystyką, historią literatury XX wieku, a także men’s studies i krytyką genetyczną. W ostatnich latach wydał Projekt krytyki somatycznej (Warszawa 2014; edycja anglojęzyczna: Somatic Criticism Project, Berlin 2018). W serii Biblioteka Narodowa wydał Wybór wierszy Aleksandra Wata (Wrocław 2008). Wspólnie z Janem Zielińskim zredagował niepublikowane wcześniej Notatniki Aleksandra Wata (Warszawa 2015). Jest redaktorem serii wydawniczej „Studia o męskości” (IBL PAN). W ramach projektów badawczych NCN kierował m.in. grantem Maestro 4 Męskość w literaturze i kulturze polskiej od XIX wieku do współczesności. Tłumacz prac Rolanda Barthes’a, Jaques’a Derridy, Jeana-Luca Nancy’ego, Marca Augégo, Clifforda Geertza, Raewyn Connell, Marii Delaperièrre i innych. Od roku 2007 jest członkiem redakcji „Pamiętnika Literackiego”. Pracuje w tej chwili nad książką Semiografia rękopisu poświęconą krytyce genetycznej, a także nad edycją Mojego wieku Aleksandra Wata w serii BN Ossolineum.

Adam Dziadek – a professor at the University of Silesia. His research interests include literary theory, comparative literature, history of 20th century literature, as well as men’s studies and genetic criticism. In the last few years, he has published Projekt krytyki somatycznej (Somatic Criticism Project, Berlin 2018). He also published Wybór wierszy by Aleksander Wat in the series Biblioteka Narodowa W (Wrocław 2008). Together with Jan Zieliński, he published Aleksander Wat’s Notatniki for the first time (Warsaw 2015). He is the editor of the series “Studia o męskości” (IBL PAN). He was the head of the Maestro 4 research grant Męskość w literaturze i kulturze polskiej od XIX wieku do współczesności. He is a translator of works by Roland Barthes, Jaques Derrida, Jean-Luca Nancy, Marc Augé, Clifford Geerz, Raewyn Connell, Maria Delaperièrre and others. Since 2007, he has been part of the editorial board of “Pamiętnik Literacki”. Currently, he is working on his new book, Semiografia rękopisu, on genetic criticism, as well as on an edition of Mój wiek by Aleksander Wat within the BN Ossoloneum series.