Search results for “”

You are browsing the search results for “”

Forum Poetyki | jesień 2021

Niewątpliwą przyczyną zaciekawienia w obrębie (i – mamy nadzieję – pod wpływem) tego numeru jest myślenie o nowym i nienowym w refleksji nad gramatyką wobec poetyki. Te dwa spięte spójnikiem określenia, choć tworzą niewyszukaną frazę, zapowiadają dość sporo. (...)

Forum of Poetics | fall 2021

Undoubtedly, this issue was inspired by (and, hopefully, inspiring as regards) the reflection on the new and the non-new in grammar and poetics. While in themselves grammar and poetics are rather inconspicuous, when conjoined, the two look very promising. (...)

Forum Poetyki | lato 2021

We wrześniu 2001 roku, na jubileuszowej XXX Konferencji Teoretycznoliterackiej w Krasiczynie, dokładnie wtedy, kiedy w Nowym Jorku osuwały się ku ziemi Twin Towers, Janusz Sławiński odpowiadał na pytanie zadane uczestnikom jednego z paneli, które brzmiało: „Co nam zostało ze strukturalizmu?”. (...)

Forum of Poetics | summer 2021

In September 2001, at the 30th Literary Studies and Theory Conference in Krasiczyn, as the Twin Towers were collapsing in New York, Janusz Sławiński was answering a question asked by one of the panelists. The question was: “What is left of structuralism?” Sławiński’s answer was unequivocal: versology. (...)

Forum Poetyki | wiosna 2021

Teksty literackie mierzące się z tematyką przyrodniczą, zapisujące doświadczanie natury, podające w wątpliwość granicę między porządkiem ludzkim i pozaludzkim zdają się dotykać spraw, które zajmują poetykę nie tylko na wycinku nazywanym „ekopoetyką”, ale obejmują całość jej obszaru. (...)