Zuzanna Kozłowska

Doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów w Zakresie Translatologii i Komparatystyki Literatur i Języków Słowiańskich na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się literacką transpozycją doświadczenia zmysłowego oraz cielesnego.