Witold Sadowski

Witold Sadowski – ur. 1974, profesor, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, literaturoznawca, autor publikacji na temat historii i teorii wiersza, związków między literaturą a sztukami plastycznymi, form religijnych w poezji europejskiej, twórczości poetów polskich (współczesnych i dawniejszych) oraz genologii. Opublikował między innymi książki: Tekst graficzny Białoszewskiego (1999), Wiersz wolny jako tekst graficzny (2004), Litania i poezja. Na materiale literatury polskiej od XI do XXI wieku (2011), Europejski wiersz litanijny. W innej czasoprzestrzeni (2018). Monografie z 2011 i 2018 roku zawierają między innymi analizę litanii jako odmiany wiersza numerycznego operującej układem syntagm i zestrojów akcentowych. Książki z 1999 i 2004 roku proponują natomiast teorię wiersza wolnego biorącą pod uwagę jego formę graficzną.

Witold Sadowski – born 1974 is a lecturer at the University of Warsaw, literary scholar, author of publications on the history and theory of the poem, relations between literature and plastic arts, religious forms in European poetry, works of (contemporary and earlier) Polish poets and genology. He published, inter alia Tekst graficzny Białoszewskiego [Białoszewski’s graphic text] (1999), Wiersz wolny jako tekst graficzny [The free verse poem as a graphic text] (2004), Litania i poezja. Na materiale literatury polskiej od XI do XXI wieku [Litany and poetry. On the basis of Polish literaturę from the 11th to the 21st century] (2011), Europejski wiersz litanijny. W innej czasoprzestrzeni [European litany verse. In another time and space] (2018). His 2011 and 2018 monographs are devoted to analyses of the litany as a numeric poem genre, operating on syntagmatic structures and stress alignments. His 1999 and 2004 books propose a theory of the free verse poem, which takes into consideration its graphic form.