Wiktoria Tuńska

(b.1993) completed her undergraduate studies in Polish philology at Mickiewicz University. Her senior thesis examined the traumatic image of the death of the mother in the poetry of Tadeusz Różewicz and Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki; she is interested in 20th and 21st century literature, and particularly in studying the dimension of affect in literature.

(ur. 1993), absolwentka studiów licencjackich na kierunki filologia polska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę dyplomową poświęciła traumatycznemu obrazowi śmierci matki w poezji Tadeusza Różewicza i Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. Interesuje się literaturą XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem afektywnego wymiaru literatury.