Tomasz Z. Majkowski

(1978), adiunkt Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ, zajmuje się badaniem kultury popularnej, szczególnie fantastyki i gier wideo.

1978), an adjunct in the Department of Anthropology of Literature and Cultural Studies at the Faculty of Polish Studies of Jagiellonian University. He studies popular culture, in particular fantasy and video games.