Tomasz Umerle

Tomasz Umerle (ur. 1987) – dr, adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania naukowe: badania dokumentacyjne i bibliograficzne oraz informacja naukowa zaaplikowane do badań literackich i organizacji wiedzy o literaturze; humanistyczne badania na danych i ontologie semantyczne. Opublikował m.in. dwie monografie naukowe oraz artykuły w czasopismach: „Przestrzenie Teorii”, „Ruch Literacki”, „Wielogłos” czy „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”.

Tomasz Umerle, PhD, 1987, is an assistant professor in the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences. His research interests include: documentation and bibliographical studies, as well as scientific information applied to literature studies and organization of knowledge of literature; and humanities studies conducted on data and semantic ontologies. He has published, among other things, two scientific monographs, as well as papers in such journals as “Przestrzenie Teorii”, “Ruch Literacki”, “Wielogłos” and “Archiwa – Kancelarie – Zbiory”.