Sylwia Panek

PhD – assistant professor in the Department of Anthropology at Adam Mickiewicz University in Poznań. Author of the book Krytyk w przestrzeniach literatury i filozofii. O wypowiedziach polemicznych Karola Irzykowskiego (The Critic in the Spaces of Literature and Philosophy. On the Polemical Statements of Karol Irzykowski, Poznań 2006), founder and editor of the scholarly series Polemika Krytycznoliteracka w Polsce (Literary Criticism Polemics in Poland, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk).

Dr, adiunkt w Zakładzie Antropologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka książki Krytyk w przestrzeniach literatury i filozofii. O wypowiedziach polemicznych Karola Irzykowskiego (Poznań 2006), inicjatorka i redaktorka naukowa serii „Polemika Krytycznoliteracka w Polsce” (Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk).